Koła Różańcowe w Sukowie

Pośród grup modlitewnych działających w parafii najdłuższą tradycję posiadają Koła Różańcowe. Rodzina Różańcowa stanowi główną siłę duchową naszej wspólnoty, zarówno pod względem liczebności i (gromadzi około stu osób), jak i zaangażowania w rozwój życia religijnego. Przynależność do Koła Żywego Różańca wiąże się z codziennym odmówieniem dziesiątka różańca. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwie i zamianie tajemnic. Nad działalnością każdej grupy czuwa tzw. zelator (od łac. zelus – gorliwy).

W parafii istnieje pięć kół różańcowych:

I. Suków Borki
II. Suków Borki
III. Suków Modrzewie
IV. Suków Babie
V. Suków Babie

Zgromadzeni w Kołach Różańcowych modlą się w intencjach zaleconych przez Ojca Świętego, współtworzą także grupę Margaretek, niosących tym samym modlitewne wsparcie kapłanom swojej parafii. Pamiętają także o zmarłych osobach z Kół Różańcowych, oraz zmarłych bliskich tych, którzy w nich działają. W każdą I sobotę miesiąca uczestniczą w Eucharystii sprawowanej w intencji wynagradzającej grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, po której następuje zmiana tajemnic. Włączają się również w przygotowanie oprawy liturgicznej. Koła Różańcowe uczestniczą w ważnych wydarzeniach w życiu parafii, takich jak procesje Eucharystyczne, uroczyste Msze Święte, odpusty parafialne czy też w czuwaniu przy grobie Pana Jezusa w Wielki Czwartek i Piątek.

Halina Baran