Apostolat Maryjny w parafii Suków

Działalność Apostolatu Maryjnego wpisana jest w historię parafii Suków od 18 lipca 1999 roku. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Haliny Pilewskiej. W tamtym czasie rolę opiekuna duchownego przyjął ówczesny proboszcz wspólnoty parafialnej – ks. kan. Henryk Wesołowski, zaś przewodniczącą została Stefania Kozieł, która pełniła obowiązki do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. zastąpiła ją Teresa Ramiączek.

Apostolat Maryjny w Sukowie jest częścią wielkiej rodziny oddanej Bogu i Niepokalanej, która obejmuje wszystkie diecezje w Polsce. Dyrektorem wspólnoty jest ks. Jerzy Basaj CM, zaś moderatorem krajowy Małgorzata Daszczyszak. Działalność apostolska opiera się na kilku filarach, których podstawę stanowią:

  • modlitwa za kapłanów, Ojczyznę i pokój na świecie,
  • rozpowszechnianie wizerunku Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej,
  • troska o osoby starsze i chore,
  • modlitwa za żywych i zmarłych członków Apostolatu Maryjnego oraz ich rodziny.

Do wspólnoty działającej w parafii Suków należy dziesięć osób aktywnie uczestniczących w spotkaniach, pięciu członków ze względu na różne okoliczności podejmuje modlitwę w swoich domach. Stowarzyszeni w kręgu apostolatu obejmują swoją pamięcią również tych, którzy odeszli do Pana wierząc, że kontynuują oni swoją działalność modlitewną przed Bożym tronem.

Apostolat Maryjny w Sukowie posiada stały harmonogram spotkań i działań w który wpisane są między innymi: spotkania w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, odmawianie dziesiątka Różańca Biblijnego przed Mszą Świętą czy uczestnictwo w Nowennie do Matki Bożej Niepokalanej Cudownego Medalika. Ponadto członkowie grupy w każdym miesiącu zamawiają Msze Święte w różnych intencjach, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych w rożnych parafiach (m.in. w Bielinach, Morawicy i Piekoszowie), a także pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych. Ważnym wydarzeniem dla Apostolatu jest coroczna pielgrzymka ogólnopolska Stowarzyszenia Cudownego Medalika na Jasnej Górze.

Od 1 lipca 2018 roku członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika uczestniczą również w akcji „Adopcja Serca”, w ramach której wspierają modlitwą i ofiarą pieniężną piętnastoletnia dziewczynę, imieniem Fariat z Kamerunu. Dzięki ich wsparciu ma ona możliwość dostępu do edukacji.

Wszystko z Niepokalaną!

Teresa Ramiączek