Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Chrześcijanie są powołani nie tylko do posługi żywym, ale i zmarłym współbraciom, którzy potrzebują modlitwy w drodze ku zbawieniu. Odpowiedzią na konieczność wspierania dusz w czyśćcu cierpiących jest specjalna wspólnota. W naszej parafii istnieje Apostolat Dusz Czyśćcowych, do którego obecnie należą dwadzieścia trzy osoby. Inicjatywa jego powstania narodziła się w czasie uczestnictwa jednej z grupowiczek w rekolekcjach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku w 2009 roku. Wspólnota ta jest zgromadzeniem franciszkańskim, założonym w 1889 roku przez kapucyna – bł. O. Honorata Koźmińskiego, przy współudziale Matki Wandy Olędzkiej. Jej charyzmatem jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Siostry realizują swe zadanie poprzez całokształt życia zakonnego, łącząc wszystkie modlitwy i prace z odkupieńczą ofiarą Chrystusa. Zasady działania apostolstwa opierają się na filarach wyznaczonych przez zgromadzenie.

Wszyscy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, zarówno w Polsce jak i za granicą, stanowią jedną duchową rodzinę. Każdy poniedziałek roku jest dniem ich wzajemnej duchowej i modlitewnej łączności. Do ich zadań należy zaliczyć również:

  • uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej w intencji Dusz w Czyśćcu Cierpiących a także przygotowanie oprawy liturgicznej,
  • prenumeratę kwartalnika „Do Domu Ojca”, redagowanego przez założycielki grupy – siostry Dusz Czyśćcowych w Sulejówku, który umożliwia zgłębianie wiedzy na temat dusz w czyśćcu cierpiących,
  • w miarę możliwości wspomaganie materialne Apostolstwa Dusz w Czyśćcu Cierpiących.

Każdy praktykujący katolik, który przez modlitwę, ofiarę, jałmużnę i dobre uczynki pragnie pomagać zmarłym w czyśćcu cierpiących, może zostać członkiem Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Halina Baran