Grono Przyjaciół i Sympatyków Seminarium w Kielcach działające w parafii Suków

Jezus nie powołuje tych, którzy są godni, ale tych których sam chce.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które w różny sposób pragną wspierać przyszłych kapłanów, w wielu parafiach w Polsce powołuje się Grona Przyjaciół i Sympatyków Seminariów Duchownych. W Parafii Suków Grono Przyjaciół i Sympatyków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach działa od 30 maja 1997 roku, kiedy to zostało powołane przez przez ks. bp Mariana Florczyka. Obecnie wspólnota liczy trzydzieści dwie osoby.

Członkowie grona podejmują liczne działania, poprzez które wspierają przyszłych kapłanów. Do najważniejszych należy codzienna modlitwa, wspólne rozważanie różańcowych tajemnic światła przed Mszą Święta w każdy pierwszy czwartek miesiąca czy sprawowane od 2019 roku Msze Święte w intencji powołań i alumnów kieleckiego seminarium, sprawowane raz na kwartał w pierwszy czwartek miesiąca. Formą wsparcia materialnego jest symboliczna ,,składka członkowska” wpłacana raz na rok.

Krystyna Smelcerz