Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów ,,MARGARETKA’’

Od wrześniu 2020 roku kilkuosobowa grupa naszych parafianek włączyła się w piękną akcję modlitewnego wsparcia swoich duszpasterzy. Z ich inicjatywy w Sukowie powstało Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów ,,Margaretka’’.

Początki ruchu zrzeszającego osoby pragnące regularnie modlić się za kapłanów wiążą się
z założeniem przez Louise Ward grupy „Le Mouvement des Marguerites” w Kanadzie
w 1981 roku. Idea modlitewnego wsparcia duchownych zyskała aprobatę ludzi na całym świecie, co zaowocowało powstaniem wielu kół margaretkowych. Wszystkie łączy ta sama idea oraz zadania oparte na kanadyjskich wytycznych. Wśród nich należy wymienić:

  • modlitwę za kapłanów,
  • troskę o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą,
  • współpracę między kapłanami i świeckimi,
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Emblematem ruchu została margaretka – mały, niepozorny kwiat, który w aspekcie jego działalności nabiera symbolicznego znaczenia. Każdy z jego siedmiu płatków oznacza jedną osobę zaangażowaną w modlitwę za konkretnego kapłana. Składają one Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia. Imię duchownego wpisane zostaje w centrum kwiatu. W ten sposób modlący otaczają kapłana modlitwą, jak płatki kwiatu okalają jego środek.

Każda osoba zaangażowana w margaretkową ideę może modlić się za swojego podopiecznego dowolną, wybraną przez siebie modlitwą. Pragnieniem założycielki wspólnoty było, aby jej członkowie mogli wybrać swoją ulubioną modlitwę. Uważała, że każdy człowiek jest inny, a zatem wyjątkowy, podobnie jest z modlitwami i chociaż słowa wypowiadane w nich są inne, zawsze mają ten sam cel.

Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, tzn. każdego dnia modlić się za innego kapłana. W ten sposób pomoc duchową może otrzymać duża liczba kapłanów.